HORARIO DE OFICINA

NOVO HORARIO DE OFICINA

 

MARTES E VENRES

19:00-20:30

 

*Este horario será modificado cando se teñan que recoller invitacións

para algún evento (estará perfectamente indicado na invitación que 

reciba na súa casa)

Entidades Colaboradoras

Autos Morán Frenos Carpe Asesoría y Consultoría Asel CostaInnova

Contacto Centro Social

Mail: info @ cangasfoz.com

Tfno:  982 135 635

Vilachá - Estrada da Igrexa, S/N

27892 Cangas - Foz (Lugo).